Upozornění

Upozorňuji, že je nutné se stále objednávat na vyšetření, včetně akutního
viz  Pokyny pro pacienty před a při návštěvě ordinace

Důležité !  –  Vystavování Posudků před odjezdem na letní tábor – právní stanovisko

Cena za vystavení nového posudku, pokud trvá platnost původního a nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte, je 250 Kč  !!!!