Upozornění

Upozorňuji, že COVID neskončil (pouze si dal chvíli pauzu) a že je nutné se stále objednávat na veškerá vyšetření, včetně akutního, i administrativní záležitosti
.
viz  Pokyny pro pacienty před a při návštěvě ordinace