Upozornění

Upozorňuji, že je nutné se stále objednávat na veškerá vyšetření, včetně akutního viz  Pokyny pro pacienty před a při návštěvě ordinace